Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Nguồn gốc nông nghiệp _2
 
Tiếp theo

Tài liệu tham khảo
 
1.                  Ainslee Thomas Embree, Carol Gluck. Asia in Western and World history, page 839): 
http://books.google.co.uk/books?id=VZ1UHX-L8jgC&pg=PA839&lpg=PA839&dq=Agriculture+of+
Champa&source=bl&ots=DRx8bx5Ybl&sig=Pmy9lEARZjm-_ThtnhWXTvj7q6g&hl=en&ei=nqATSvaXNZTEsAaCutT-CA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1
2.                  Arnold Pacey. Technology in World Civilization. 
http://books.google.co.uk/books?id=X7e8rHL1lf4C&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Agriculture+
of+Champa&source=bl&ots=240JO8a8DB&sig=e17TNj
TQQJh9ykVtrSoALwZVi2w&hl=en&ei=nq
ATSvaXNZTEsAaCutT-CA&sa=X&oi=book_
result&ct=result&resnum=10#PPA7,M
3.                  Charles Higham. The archaeology of Mainland Southeast Asia. Page: 249-250.  http://books.google.co.uk/books?id=J1a09jmF_28C&pg=PA249&lpg=PA249&dq=Oc+Eo&source=bl&ots 
=p4HJK0LuR-&sig=FBdQUAAG3e0GpdN0JbvsXuj00SM&hl=en&ei=isUSSvqSKpXVjAfL
4OGTCQ
&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10#PPA249,M1
4.                  Dougald J. W. O'Reilly. Early civilizations of South East Asia. Page 95. http://books.google.co.uk/books?id=eyHTschgg50C&pg=PA97&lpg=PA97&dq=Oc+Eo&source=
bl&ots=PtyFnyFySS&sig=Ic44qmxE6xnInjW1rH2P0zQFd60&hl=en&ei=
JMISSrzINZXVjAfL4OGTCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5#PPA95,M1
5.                  Lê Mạnh Hùng. Nhìn lại Sử Việt (chưa xuất bản)
6.                  Nguyễn Hửu Phước.Mạc Cửu và chúa Nguyễn, Dòng Việt số 22.
7.                  Nguyễn Văn Huy (2005). Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam. www.thongluan.org
8.                  Nguyễn Hiến Lê (1954). Bảy ngày trong đồng Tháp Mười. http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0n4nqntn31n343tq83a3q3m3237n1n
9.                  Sơn Nam. Lịch sử khẩn hoang Miền Nam.
10.              Tâm Quách-Langlet (1987). The Geographical Setting of Ancient Champa. In: Proceedings of the seminar on Champa : held at the University of Copenhagen on May 23, 1987.
11.              Tôn Thất Trình. Tiến trào quan niệm di dân, dinh điền Nam tiến Việt Nam và tổ chức nông xã tập thể quốc phòng Israel (Do Thái). Dòng Việt số 17.
12.              Trần Gia Phụng. Đường về phương Nam. Dòng Việt số 17.
13.              Trần Trọng Kim. Việt Nam Sử Lược.
14.              Trần Văn Đạt (2004). Tiến trình phát triển sản xuất lúa gạo tại Việt Nam từ thời nguyên thủy đến hiện tại. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.
15.              Vô danh. Bí mật về 80 giếng cổ khung gổ lim ở Hội An.
16.              Vô danh. Giếng quê gột mái tóc xanh.
17.              Wikipedia. Champa. http://en.wikipedia.org/wiki/Champa
18.              Wikipedia. Đồng bằng Cửu Long. http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
19.              Wikipedia. Funan. http://en.wikipedia.org/wiki/Funan
20.              Wikipedia. Mesopotamia. http://en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia#Agriculture
21.              Wikipedia. Oc Eo. http://en.wikipedia.org/wiki/Oc_Eo
Wikipedia. Noria. http://en.wikipedia.org/wiki/Noria

Trở lại Trang KHNN
 
  Số người đọc 266257 visitors (821035 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=