Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  DANH SACH CUU HOC VIEN
 


DANH SÁCH CỰU HỌC SINH.

Ánh, Ngô Ngọc  (NLS 69 , Khoa 2 CDNN Can Tho), TPCan Tho.
Anh, Lý Tấn  (NLS 69 ,Khoa 2 CDNN Can Tho)  Can Tho; 
Chừng, Tran Van (NLS 69 ,Khoa 2 CDNN Can Tho) 
Chuong Le, 1136 Jonesport Court, San Jose, CA 95131, USA; Tel: (408)-974-5109; vanle0406@yahoo.com
Công, Huynh Van (  NLS 69 ), Australia
Cuoc, Dong Van (De Nhat CN 1970), R1B BA VI F.15 Q.10 TP.HCM, tel: 84-8-9700144 
cuocmai@gmail.com
Diên, Tran Van (Công Thôn 1970-1973), 4113 Upland Way, Garland, TX 75042, USA, Tel: (469)258-7570 ; email: dvt3768@yahoo.com 
Đạt, Nguyen The (NLS 69), California,  nguyenthedat49@yahoo.com

Được, Trần Bá (NLS 69), Melbourne, Australia
Khánh, Hong Phuoc (NLS69), USA, khanhhong01@yahoo.com
Khem, Hứa Chu:  1967 (lớp đệ ngủ A, ra trường 1972 (lớp12 CN1), hckhem@yahoo.com.

Khôi, Duong Van (NLS 69), USA.  khoivuong_2000@yahoo.com
Kim-Thu, Nguyễn Thị (NLS 69), 4 Fairlop Close, Reading, UK. Tel: (0)118 9412877; tdhong@reading.uc.uk
Kim-Tien, Le Thi (NLS 70 )  NSW. Australia 
Kính, Đăng Ngọc (NLS 69), USA kngocdang@juno.com
Hạng, Nguyễn Thượng, hangnguyen1946@gmail.com ,Tel (952) 474-3887.
Hanh, Pham Huu (1971-1978), 11761 MORGAN LANE .GARDEN GROVE , CA 92840, USA . SO PHONE NHA (714) 750 -1312 ; CELL (714) 548 -8619; peterpham3515@yahoo.com
Hà Hiền, Trịnh Thị (TT1b, 1976-1978) Santa Ana, California, USA, Tel 714 556 7618
Hồng-Cúc, Phạm Dr (NLS69, CDNN CanTho) 
Hồng-Cúc, Nguyễn Thị (Oregon)  hongcucnguyen@yahoo.com
Hung, Doan The (NLS) Australia
Thu Hương, Hồ Thị (CN 72-75): 3533 E. Anika Dr., Gilbert, AZ 85298, USA. huongho56@yahoo.com
Lẹ, Nguyễn Thị (HS 1964), 81A P.V. Chánh, P19, BT; Tel: 088 400658
Lến, Lâm (NLS 69) USA?
Liêm, Nguyễn Thanh, 68 Đoàn Văn Bơ P9 Q4, SG. Mobile 0918111669
Liểu, Nguyễn Thanh Liểu (NLS 66)
Liểu, Phạm Ngọc (NLS 69)
Lập, Quách Hửu (NLS 1973-1978) tjck99@yahoo.com; 568 SANTA FE DRIVE,  ENCINITAS, CA.92024, USA. Tel. (760) 634-3999
Long, Huỳnh Hồng, Bác sỉ, Sydney, Australia
Lợi, Phung ( NLS ) Australia 
Luỹ, Le Van (NLS69). USA.  
Lương, Nguyễn Thanh, Bác sỉ, California
Lương Hoàng, Lê Thị, San Jose, California; Anniele321@yahoo.com; Tel. 408 - 2781788
Ngành, Đái Thị, Brisbane, Australia
Nguyên, Phạm Thanh (NLS69, USA), Tel: 703-774703
Nhã, Nguyễn Thanh (NLS68-73, Khóa 6 CDNNCT, Sydney.
Nhi, Lê Kim , Sydney, Australia
Phong, Pham The, Texas, USA, Tel: 512 - 2519657
Phú, Nguyễn Triệu (NLS 69), California 707 - 4285064.
Phúc, Trần Hửu (NLS 69)
Phước, Lưu Tấn, San Jose, California
Quan, Quách Như; Sydney
Quý, Vũ Văn (NLS 69, Khóa 2 CNNNCT)
Rở, Nguyễn Thị (NLS66-NNSG) ; (909) 7358518
Sinh, Đặng Hiếu (Dallas, USA)
Tạo, Hà Thế (CN64, DHNNCT), Australia
Tâm, Âu Thanh (NLS 66), USA
Tân, Nguyễn Hoàng, Canada
Thanh-Thuy, Nguyễn (CN69-72), Canada
Thanh-Tuyền, Nguyễn Thị (Dr, Professor), USA
Thạnh, Trần Thu (NLS65-68; DHNNCT), Sydney
Thinh, Quảng Văn (HS64) 89A Đề Thám SG
Thịnh, Trần Thị (HS66), 17028- Berendo, Gardena- Ca, 90247, USA. Tel: (310) 6762907; thinhnghiah@yahoo.com
Tho, Le Ngoc (Sydney, Australia)
Thu-Hổng, Nguyễn Thị (NLS 67-70)
Trừ, Nguyễn Thị (HS64); Tel: 088 401240
Truong, Phung, Australia
Uối, Quách Vũ, Australia
Vân, Trần Hoàng  (NLS66-69; DHNNCT)
Vẫn, Mai Văn (NLS66-69, DHNNCT), Australia
Oanh, Nguyễn (Canada)
Phúc, Nguyễn Hồng; France: Tel: 33 01 49224840; Mobile: 33 0619942957; Fax: 33 01 49225724; hongphúc955@hotmail.fr ; hong-phuc.nguyen@gdfsuez.com
Mười, Nguyễn Văn. Canada.
Dr Hung, Nguyễn Ba (MS 10 & 11, 1971-1973). 15668 W. Valley Hwy, Tukwila, WA 98188, USA; Tel: 425-430-9099; shbn04@gmail.com
Bình, Nguyễn Hòa (CT 1973). Massachusetts, email: nghoabinh@gmail.com. DT 978 828 9217 
  Số người đọc 405725 visitors (1054513 hits) kể từ 12/10/2007  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free