Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  TRANG BAN VIET
 


KỸ NIỆM NGÀY XƯA
 

Trang viết của Cựu GS và Học Viên về những kỹ niệm với trường củ, thầy xưa và bè bạn hay ý kiến xây dựng phát triển kinh tế, nông nghiệp.

 
  Số người đọc 277597 visitors (845224 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=