Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Người Triều Châu ở Miền Nam VN
 
Lên mạng ngày 28/4/2009

 
NGƯỜI TRIỀU CHÂU Ở MIỀN NAM VIỆT NAM
 
Nhân 1 cuộc tửu đàm với 1 người bạn già thuộc vào hàng bô lão, tôi may mắn được nghe 1 câu chuyện rất thú vị xin xin chia xẻ với các bạn dưới đây.
 
Ở miền Nam có 2 vùng đất tập trung rất đông người Triều Châu sinh sống là Hà Tiên và Vĩnh Châu (Bạc Liêu). Vĩnh Châu là 1 vùng đất ngó ra biển Đông. Hà Tiên là 1 vùng đất nằm trong vịnh Thái Lan. Vào thế kỷ thứ 15-16, đi đường biển từ Vĩnh Châu đến Hà Tiên phải mất 1 thời gian khá lâu. Tại sao có sự định cư "da beo" như thế này?
 
Lúc Chúa Nguyễn chạy vô đàng trong lập nghiệp được mấy đời (chúa Nguyễn tên gì không nhớ rõ), lúc đó cửa Đà Nẳng (Phố Hiến) có khá đông dân sinh sống. Lúc bấy giờ bên Trung Hoa nhà Thanh tấn công nhà Minh. 1 quan Đô Đốc của nhà MInh tên Mạc Cửu dắt đoàn thủy quân của mình chạy về phương Nam. Đoàn chiến thuyền này rất hùng hậu với đầy đủ quân binh và gia đình quân sĩ kéo đến cửa Đà Nẳng, neo lại.
 Mạc Cửu cho người lên bờ diện kiến viên quan trấn ở đó và xin ở lại đó. Viên quan này trả lời là phải đợi lịnh của chúa Nguyễn nên xin hoãn vài ngày chờ gặp vua xin chiếu chỉ. Viên quan này cho người về trình với vua và trình bày ý kiến củ mình. Theo viên quan này thì binh lực của đoàn quân này quá mạnh không thể dùng võ lực mà xua đị   Cho lên bờ ở thì cũng không xong vì tàn binh nhà Minh này quá đông sẽ làm mất ổn định an ninh trong vùng.
 
1 vị quân sư của triều đình bày ra 1 độc chiêu cho chúa Nguyễn là hãy cho vùng đất Hà Tiên. Đất Hà Tiên lúc đó thật ra là 1 vùng hoang sơ và là vùng xôi đậu giữa VN và Thủy Chân Lạp cho nên việc hiềm khích giữa VN và Thủy Chân Lạp còn nóng lắm.
 
Chúa Nguyễn ban chiếu chỉ cho Mạc Cửu nói rằng đất Hà Tiên của VN còn hoang dã, rộng lớn và phì nhiêu hãy đến đó mà định cự Mạc Cửu nhận chỉ của vua xong cảm ơn rồi kéo hùng binh xuống đó mà trú quân. Trên đường kéo quân xuống phương Nam, khi đến vùng Vĩnh Châu, Bạc Liêu, 1 số gia đình binh sĩ của đoàn quân Mạc Cửu lên bờ và định cư tại đó. Lý do quân Mạc Cửu ở lại vùng Vĩnh Châu có lẽ lúc đó tàu gặp bão phải trú lại hoặc là đoàn tùy tùng sau 1 thời gian dài trên biển, nản lòng cộng với bệnh hoạn nên muốn vào đất liền càng sớm càng tốt.
 
Quân Thủy Chân Lạp thấy khí thế quá hùng hậu của quân Mạc Cửu nên không dám động đến. Có hỏi, thì lính Tàu nói vua VN nói đất này của VN cho đến ở để canh tác. Từ đó Mạc Cửu quy phục chúa Nguyễn và hết lòng phò chúa Nguyễn.
 
Người bạn già trong bàn rượu của tôi kết luận:
 
Cho đến bây giờ tôi vẫn bán tín bán nghi điều này. Bán nghi vì 1 lý do duy nhứt là không có sách đối chứng cho 1 sự kiện lịch sử. Bán tín là vì lời kể của bô lão này rất có lý phù hợp với hoàn cảnh địa lý và lic.h sử lúc bấy giờ ở cả 2 phía VN và Trung Hoạ. Hơn nữa, vị bô lão này là 1 người trí thức và kiến thức rất uyên bác.
 
Thông
 
  Số người đọc 398854 visitors (1032639 hits) kể từ 12/10/2007  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free