Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Cò bày thẳng kiếng
 
Lên mạng ngày 3/5/2009

   

CÒ BAY THẲNG KIẾNG
 
Ca dao tục ngữ nhớ mau,        
Người xưa truyền mãi đời sau tỏ tường.
Cá không ăn muối cá ương,
Cưỡng lời cha mẹ trăm đường con hư.
Mẹ ngồi kể lại ngôn từ,
Ông bà xưa nói tâm tư nhớ hoài.
Hiểu xong cái ý thuộc ngay,
Quê hương tươi đẹp từng ngày nhớ mong.
Có bay thẳng kiếng cánh đồng,
Con nghe lời mẹ hiểu thông chữ này.
Khắc khi tâm não từ đây,
Kiếng là nghĩa cánh con nay nhớ hoài…
   
 Trần Văn Diên, CT 70-73, ngày 03/05/09 

Trở lại Tập Thơ T V Diên
 
  Số người đọc 405732 visitors (1054589 hits) kể từ 12/10/2007  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free