Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Lúa Thần Nông 8
 
Lên mạng ngày 24/2/2009

              

          LÚA  THẦN NÔNG TÁM
 
Thầy Nông Lâm Súc Cần Thơ,
Trần là Tiến Sĩ vang bờ Đại Dương. 
Đăng quan một mực tỏ tường,
Hồng danh sáng rọi trên đường hiển vinh.
Với bằng Nông Nghiệp Bội Tinh,
Giống Thần Nông Tám dân mình trồng mau.
Lúa nầy năng xuất rất cao,
Thần kỳ dinh dưỡng, tiền vào gạo đong .
Nông thôn vui sống một lòng,
Tám phương khắp hướng vàng đồng lúa thơm.
 
Ngày 24/02/2009, 
Trần Văn Diên CT 70-73 NLS Cần Thơ


Trở lại Tập Thơ TV Diên
 
  Số người đọc 405720 visitors (1054446 hits) kể từ 12/10/2007  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free