Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Thơ! Thơ!
 
Lên mạng ngày 24/4/2009

THƠ! THƠ!
 
Vịnh ngâm có tự bao giờ?
Tâm tình vang vọng lời thơ ngân dài...
Tiệc vui biểu diễn một bài,
Đượm vần thơ cổ còn hoài chưa quên.
Đường thi ai khéo đặt nên?
Đối vần đường luật một nền nho phong.
Ca dao lục bát đôi dòng,  
Thôn quê tình tự tấm lòng đơn sơ.
Nhớ thương ngày đợi đêm chờ,
Tình yêu đôi lứa ngây thơ ngày nào.
Đồng xanh gió thổi rì rào,
Câu hò thắm thiết dạt dào tình quê.
                  
Trần Văn Diên, ngày 21/04/09

Trở lại Tập Thơ TV Diên
 
  Số người đọc 233241 visitors (753020 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=