Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Thứ ba học trò
 
Lên mạng ngày 27/7/2009

THỨ BA HỌC TRÒ
 
Nhứt qủi, nhì ma, kế đó ta,
Khi xưa tuổi trẻ học xa nhà.
Dừa, xoài, bưởi, mận chung tay hái,
Vội vả chia đều bạn với ta.
Náo nức hồn nhiên thời cắp sách,   
Nằm trong ký ức học sinh mà.
Hôm nay đất khách nhanh ngòi viết,
Thuở ấy trường xưa chợt nhớ ra.Ngày 08/07/09
Trần Văn Diên CT 70-73

Trở lại Tập Thơ T.V. Diên
 
  Số người đọc 245594 visitors (776900 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=