Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Tuong Tro
 
Lên mạng ngày 16/3/2009

TƯƠNG TRỢ
 
Hằng năm đón tết xuân sang,
Mọi người nô nức hân hoan đón chào.
Cảnh nhà thiếu trước hụt sau,
Vài người hoàn cảnh lâm vào khó khăn.
Giúp nhau trong mọi khả năng,  
Tấm lòng tương trợ đo bằng tình thương.
Cha tôi giúp đỡ tỏ tường,
Mẹ lòng nhân ái một đường như cha.
Giao thừa pháo nổ vang nhà,
Mang niềm hạnh phúc chan hòa đêm xuân.  
 
Ngày 15/03/2009, 
Trần Văn Diên, CT 70-73 NLS Cần Thơ.


Trở lại Tập Thơ TV Diên
 
  Số người đọc 245594 visitors (776933 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=