Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Bóng Chiều
 
Chiều tàn trên Sông Cần Thơ

Bóng Chiều
 
Cần thơ sóng nước mênh mông
Nhớ em ngọn cỏ đỏ hồng má xinh
Yêu ai em ngẫn ngơ nhìn
Bóng em buông thả trăm nghìn bờ hoang
Anh về tàn tạ hở hang
Suối trông khe kín hai hàng lệ rơi
Tưởng chừng đời đã tàn hơi
Ðâu ngờ bóng xế rả rời hai ta !!!! ?
  
                                                             Nguyễn Hoàng Tân

Trở lại Trang Thơ
 
  Số người đọc 268829 visitors (827304 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=