Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Chiếc lá
 
Lên mạng ngày 30/7/2009

Chiếc lá
( nhớ những này thực địa … )
 
Em thích lá kim
Anh tìm lá rộng
Hứ nhìn nhau hai ngả phân đôi
Cuối dốc đồi
Hết quảng đường còn lại
Em đúng anh sai
Nào ai dám cãi
Hương cao nguyên dìu dịu
Hong khô lấm tấm tóc mai
Tàn lá hổn giao che mát bờ vai
Đôi mắt em long lanh
Nào ai dám cãi…
 
Cành thông em chọn
 Lá kim em chọn
 Sắc nhọn anh đau nỗi đau dài
Cành lá rộng anh che cho em
Giờ chỉ còn là niềm đau khoắc khoải
Héo khô rồi lổ chổ mủi kim đau
 
Lá kim lá rộng
Cũng bóng mát mênh mông
Sao không cho ta đi trọn dòng sông !?
 
 NTL 19/07/09

Trở lại Trang Thơ
 
  Số người đọc 268827 visitors (827284 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=