Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Từ bỏ
 
Lên mạng ngày 27/8/2009


             TỪ BỎ
 
 Cái tật thuốc ghiền khổ lắm thay !
 Vàng tay, nám phổi chẳng bao ngày
 Thoảng nhìn làn khói bay trong gió
 Len lẽn, hồn dâng vạn ý hay
 
      Thuốc,rượu thật là thứ đắng, cay
      Nếu ai đã phải,kể như đày
      Đày thân,đày trí,phiền con,vợ…
      Chớ thử thứ này nghiện chẳng hay
 
 Suy gẫm sao đây ? sự lỡ rồi
 Biết rằng nhiều tật, lắm lôi thôi
 Nhưng sao lánh rượu, xa lìa thuốc
 Ủ rũ, buồn tâm,bạn tới lôi
     
      Thói đời ưu,nhược âu ! là thế
      Hao tiền ,tổn sức lắm kẻ chê
      Thôi đành từ bỏ mau chẳng muộn
      Thời khắc dài thêm “ cỏi đi về”
 
           LÊ HỮU TÍN Canh nông 1
           Nông lâm súc Bình dương
           Viết xong: 27-08-09

Trở lại Trang Thơ
 
  Số người đọc 398854 visitors (1032636 hits) kể từ 12/10/2007  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free