Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Mê .. bgũ khoái
 
Lên mạng ngày 22/8/2009

Mê …Ngũ Khoái ?
 
Anh có tật hay đi ngũ trể
Uống bia nhiều có lệ đái đêm
Nhìn gối chăn anh tưởng bậc thềm
Tưới xối xả không kềm lại được
Trong cỏi mộng có lần xem ngược
Thấy vịt gà lủ lượt ngoài sân
Gáy ó o vổ cánh rần rần
Thò tay nhẹ bức lần “lông cánh”
Sao… máu mủi… chảy ra lành lạnh ??
Ôi thì ra sạch nhánh… tóc mây
Bà xã rên… “ cũng tại vì mầy”
Mê “Ngũ Khoái” thân nầy mang hoạ.
 
Trong một lần ác mộng 2009
Nguyễn Hoàng Tân

Trở lại Trang Thơ
 
  Số người đọc 268828 visitors (827296 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=