Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Tưởng nhớ Thầy
 
Lên mạng ngày 1/3/2009

TƯỞNG NHỚ THẦY
                    Để tưởng nhớ Thầy:
                                    Lê Quan Hồng
                                    Nguyễn Văn Thước
                                    Trần Duy Nhiên
 
Đêm nay ngước đếm vì sao
Để tưởng để nhớ sao nào Thầy tôi?
Thầy đi để lại đơn côi
Trường xưa trò củ bồi hồi nhớ thương
Nhớ Thầy trong cảnh ly hương
Mưa nhiều nắng ít thê lương một màu
Cả đời Thầy lái con tàu
Khai đường mở lối đi vào tương lai
Nhớ Thầy kỹ niệm không phai
Tận tình dạy dổ hằng ngày “các em”
Trường nay bụi phủ khe rèm
Ngàn thu vĩnh biệt “thầy em” xa rồi
 
Anh quốc, 3/2009
Nguyễn Thị Kim-Thu


Trở lại Trang Thơ
 
  Số người đọc 268827 visitors (827288 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=